Światowy Dzień Walki z Rakiem – zapraszamy na bezpłatne badania

Z okazji przypadającego na 4 lutego Światowego Dnia Walki z Rakiem zapraszamy wszystkie Panie będące pacjentkami POZ SPZOZ w Dęblinie spełniające kryterium wiekowe do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach prowadzonego w naszej Przychodni programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy, zaraz obok raka piersi, raka trzonu macicy i raka jajnika, jest jednym z częstszych nowotworów występujących u kobiet w Polsce – stanowi 10,7 % nowotworów u kobiet. Rozwija się najczęściej pomiędzy 35. a 59. rokiem życia. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka około 4 milionów Pań, a około 2 tysięcy umiera z tego powodu. Współczynnik zachorowania na ten rodzaj nowotworu w naszym kraju jest jednym z najwyższych w Europie i wynika ze zbyt późnego rozpoznawania tego schorzenia.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:

 • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • wiek – szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 59 r.ż.
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
 • duża liczba partnerów seksualnych
 • duża liczba porodów
 • niski status społeczny i ekonomiczny
 • palenie papierosów
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym
 • partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie)

Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy polegają na wykonywaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. Skrining cytologiczny, ze względu na niski koszt i wysoką skuteczność, jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby.

Od kilku lat dostępne są również szczepionki chroniące przed zakażeniem wirusem HPV. Szczepieniu powinny poddać się dziewczęta w wieku 12-15 lat, przed rozpoczęciem współżycia płciowego. Nie zwalnia to jednak od obowiązku regularnych badań cytologicznych.

Co nas czeka jeżeli zgłosimy się do programu:

 • cytologia
 • edukacja zdrowotna, w ramach której będzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy

Kto może korzystać z programu:

 • Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.
 • U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.
 • Profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać w gabinecie ginekologicznym w ramach umowy z NFZ. Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie.
 • Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy:

Etap podstawowy – cytologia
Etap podstawowy to pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Świadczenie to jest realizowane w poradni ginekologiczno-położniczej. Materiał jest następnie przesyłany do pracowni cytologicznej w celu dokonania oceny preparatu.

Etap diagnostyczny
Etap diagnostyczny polega na ocenie mikroskopowej materiału cytologicznego w pracowni cytologicznej wyłonionej w drodze konkursu ofert. Po zbadaniu preparatu wynik jest przesyłany do poradni, która pobrała materiał do badania.

Etap pogłębionej diagnostyki
Jeżeli wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy, lekarz ginekolog-położnik stosuje odpowiednie leczenie lub kieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę, którą jest badanie kolposkopowe, wykonywane w ramach Programu. W przypadku konieczności zweryfikowania obrazu kolposkopowego, pobierane są celowane wycinki do badania histopatologicznego. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego: skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego.

Wskazanie do dalszych procedur diagnostycznych i leczniczych:

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego, zostają skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

Uprzejmie informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie funkcjonuje Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Zachęcamy do diagnostyki. 

Wszelkie informacje dotyczące programu profilaktyki raka szyjki macicy dla Pacjentek POZ SPZOZ w Dęblinie uzyskacie Państwo pod tel. (81) 883 13 32.

Badania naukowe dowodzą,iż 1,5% – 2% rozmazów cytologicznych prezentuje nieprawidłowości wymagające dalszych procedur diagnostycznych.

Leave a reply